CNC TRUBEND7036 

TRUBEND 7036 TRUMPF

 

Technické údaje:

 

Lisovacia sila: 360 kN

 

Dĺžka ohranenia: 1020 mm


CMS RoskaSoft