CNC TRUPUNCH 1000

VYSEKÁVACIE CNC ZARIADENIE

 

Technické údaje:

Pracovná oblasť:

• bez prechytávania plechu:       2070 x 1280 mm

• s prechytávaním plechu:         2500 x 1280 mm

Max. hrúbka plechu:                 6,4 mm  (firma realizuje do hrúbky 3mm)

 


CMS RoskaSoft