HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

EVPÚ PRO a.s. je novým obchodným názvom spoločnosti EVPÚ-ZVS a.s. založenej v roku 1996 ako spoločný podnik dvoch akciových spoločností EVPÚ a.s. a ZVS holding a.s. Od konca roka 2013 došlo ku kapitálovému vyrovnaniu a naša spoločnosť sa stala 100% dcérskou spoločnosťou EVPÚ a.s. Začiatkom roka 2014 bolo prijaté nové obchodné meno. Súčasná EVPÚ PRO a.s. je pokračovateľom dlhodobých tradícií oboch zakladajúcich spoločností v oblasti elektrotechnickej a strojárskej výroby. Vo vlastnom výrobnom areáli spoločnosti o rozlohe viac ako 6000m2 je okrem samotnej výroby a riadicich úsekov v plnej prevádzke technické oddelenie, zásobovanie, servis a sklad. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva okolo 100  zamestnancov. Spoločnosť EVPÚ PRO a.s. je držiteľom certifikátu manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008.

CMS RoskaSoft