CNC OBRÁBANIE KOVOV

CNC OBRÁBANIE KOVOV

CNC obrábanie zabezpečujú dve moderné CNC Haas centrá:

    CNC HAAS VF-3YT

    CNC HAAS EC1600

Tieto sú pomocou systémov Solid Works a SolidCAM schopné pracovať plne v 3D prostredí a vytvárať tak popri štandardnom obrábaní z  trojrozmerných počítačových modelov plne funkčné reálne kópie.  


CMS RoskaSoft