PROJEKT ESF


Spoločnosť EVPÚ-ZVS a.s. (v súčasnosti EVPÚ PRO a.s.) začala v júni 2010 realizáciu projektu v spolupráci s ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR a sociálnou implementačnou agentúrou.

Názov projektu: "Projekt rozvoja zamestnancov spoločnosti EVPÚ-ZVS."
Hlavným cieľom realizácie projektu je "Zvýšenie zručnosti zamestnancov za účelom udržania si pracovných pozícií, zvýšenie ich konkurencieschopnosti a potenciálu na presadenie sa na trhu práce".

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia."

 

"Priestor pre Vašu príležitosť."

www.esf.gov.sk    www.sia.gov.sk

CMS RoskaSoft