TECHNOLÓGIE

Technológie, ktorými disponuje naša spoločnosť poskytujú široký záber z hľadiska možností vo výrobnom procese.

Delenie materiálu zabezpečujú dve vysekávacie stroje CNC TruMatic 1000 schopné nadeliť a osadiť lisovacími prvkami plechy do hrúbky 3mm s rozmermi malého až stredného formátu (2500mm x 1280mm). Pre špeciálne materiály prípadne materiály s hrúbkou nad 3mm využívame vodný lúč FLOW WaterJET MACH3, čistú a precíznu technológiu schopnú deliť nepoddajné a zároveň veľmi krehké materiály bez rizika poškodenia až do hrúbky 130mm.

Pre ohraňovacie práce využívame centrum AP 3135/130 ERMAK, schopné ohýbať plechy v dĺžke do 3000mm. Pre ohýbanie menších kusov je v prevádzke TruBend 7036.

 

CMS RoskaSoft